UNF Chemistry Camp 2018

Et brag af en sommerferie!

Organisk Kemi

På med kitlen!

Den organiske kemi er den del af kemien der beskæftiger sig med carbonforbindelserne. Navnet kommer af at langt de fleste aktive forbindelser i kroppen er baseret på carbon, og derfor skal vi i løbet af ugen også lave forskellige organiske synteser af blandt andet et lægemiddel. Stofferne er vidt forskellige og udvalgt sådan at de giver et indtryk af forskellige organiske reaktionsmekanismer såsom de-protonering, nukleofile substitutioner (SN1/2) m.m. En reaktionsmekanisme er en beskrivelse af hvordan bindinger brydes og dannes i molekylet.

En ting er at kunne syntetisere sit molekyle, men en anden ting der er mindst lige så vigtig inden for kemien er at oprense det og påvise at det er der. Derfor vil synteserne blive efterfulgt af oprensningstrin og diverse tests for stoffernes fysiske egenskaber. Blandt andet skal vi bruge NMR-spektroskopi til at bestemme den præcise struktur og renhed.

Efter ugen er gået vil du have godt styr på hvordan man arbejder og forholder sig i et kemilaboratorium. Der er nemlig mange parametre at have styr på når man vil sikre sig, at der kun bliver dannet det rigtige stof.

Denne side er sidst opdateret d. 29. december 2017 af PST