UNF Chemistry Camp 2019

Organisk Kemi

På med kitlen!

Inden for organisk kemi vil du prøve kræfter med syntese af et organisk lægemiddel og andre spændende molekyler. Det vil give dig et indblik i, hvordan organiske reaktioner forløber. Det bliver efterfulgt af en oprensning og anvendelse af NMR-spektroskopi på det fremstillede stof. NMR-spektroskopi er en metode til at bestemme den præcise struktur og undersøge renheden af det fremstillede stof.

En ting er at kunne syntetisere sit molekyle, men en anden ting der er mindst lige så vigtig inden for kemien er at oprense det og påvise at det er der. Derfor vil synteserne blive efterfulgt af oprensningstrin og diverse tests for stoffernes fysiske egenskaber. Blandt andet skal vi bruge NMR-spektroskopi til at bestemme den præcise struktur og renhed.

Efter ugen er gået vil du have godt styr på hvordan man arbejder og forholder sig i et kemilaboratorium. Der er nemlig mange parametre at have styr på når man vil sikre sig, at der kun bliver dannet det rigtige stof.

Denne side er sidst opdateret d. 31. december 2018 af KOKA