Fagligt program

Kittel, briller. Så går vi i gang!

På UNF’s Chemistrycamp 2024 vil du blive introduceret til Kemiens verden. Fordyb dig i de mange muligheder inde for kemi. På campen kommer der til at være en del laboratoriearbejde, som vil fylde lidt under halvdelen af campen. Derudover kommer der til at være forelæsninger, klasseundervisning, opgaveregning og rundvisning på DTU. Programmet er opbygget således, at der er en række obligatoriske synteser og en række af valgfag.

Intro til Lab og DTU kemi og teknologi

Du vil komme gennem mindst 3 forskellige synteser. I alle synteser vil du anvende en række analysemetoder, herunder bl.a. IR spektroskopi, NMR-spektroskopi, TGA-analyse, og UV-vis- spektroskopi. I løbet af ugen vil rundvisning på DTU for at se, hvad en uddannelse inden for kemi kan bringe. Her vil i både komme til at se de mange laboratorier der på kemiske institut og komme ned til Kemi teknik og se hvordan kemi fungerer i stor skala. Resten af ugen vil afhænge af de valgfag, du vælger. Du kommer til at have 4 valgfag i løbet af ugen, og vi har 10 muligheder, så der burde være noget for enhver smag. Følgende er en kort introduktion til nogle af de valgfag fra den seneste Chemistrycamp.

Termodynamik

I termodynamik vil du blive introduceret til, hvordan man kan regne på reaktioner, hvornår reaktioner forløber, hvordan man regner præcist med gaser, hvordan man beskriver blandinger, m.m.

Kvantekemi

Alt kemi er løst hvis man kan regne på kvantekemien bag. I kvantekemi bliver du introduceret til Schrödingerligningen, hvordan man kan regne på den, hvordan elektroner faktisk opfører sig, og generel læren om den mekanik, som al kemi kommer fra.

Spektroskopi

I spektroskopi lærer du, hvordan man analyserer og bruger analysemetoder som IR og NMR. Disse metoder anvendes bl.a. til at bestemme, hvilket stof man har med at gøre. I en syntese kan der opstå urenheder i produktet eller sideprodukter, og stofidentifikation er hermed en essentiel del af kemifaget.

Organisk kemi

I organiske kemi vil du blive introduceret til reaktionsmekanismer. Reaktionsmekanismer er den måde vi tænker reaktion forløber, Dette er vigtigt da man kan bruge det til at forslag lignede reaktion, optimere reaktion og forstår når metoden ikke ville virke.

Kemiteknik

I kemiteknik bliver du introduceret til kemiingeniørfaget, med primært fokus på reaktionsteknik. Du vil lære, hvordan man regner og løser problemstillinger, når man skal opskalere synteserne fra laboratoriet til industrien.

Reaktionskinetik

I Dette forløb kommer du til at lære hvordan man regner på hvor hurtigt reaktioner forløber, og hvordan man kan bruge resultater fra fysisk kemi og kvantekemi til "forudsige" reaktionshastigheder.

Matematik

Et forløb skræddersyet til at introducere noget af matematikken som er brugbart til de andre valgfag. Specifikt differentiering og integrering som man ellers lærer i 3g. Du vil også få et lille snus af hvad man har af matematik på universitetet.

Uorganisk kemi

Uorganisk kemi er alt den del af kemi der ikke er organiske kemi, her dykker man ned i hvordan det periodiske system er bygget op, lære om hvad et kompleks er, og hvorfor flere uorganiske stoffer er farvede.

Uorganisk stof identifikation

I dette forløb får du mulighed for at komme endnu mere i laboratoriet. Her vil du få nogle ukendte salte, som du skal finde ud af hvad består af. Det vil du opdage ved at udføre en række kemiske analyser og udelukke eller bekræfte forskellige kationer og anioner.

Ekstra organiske syntese

Udover de hidtil præsenterede valgfag, kan du også vælge at lave flere synteser i laboratoriet. Her vil du komme til at lave en organisk syntese ud over det fastsatte forløb. Chemistry Camp er en af UNF’s laboratorieorienterede camps, hvilket betyder, at du i løbet af ugen vil komme til at lave synteser og forsøg, der langt overgår, dem man støder på i gymnasiet. Vi kommer til at arbejde i moderne laboratorier med apparatur, der spiller en stor rolle i kemikeres hverdag. Du kommer også til at få dit eget stinkskab, som du deler med din labpartner. Underviserne er alle engagerede frivillige universitetsstuderende fra hele danmark. Uanset hvilke faglige forudsætninger du har inden for kemi, vil der altid være udfordringer til dit niveau, og rig mulighed for at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Du kan bruge ugen til at blive klogere på, om du vil vælge en kemirelateret uddannelse efter gymnasiet.

Forudsætningerne for at kunne deltage på campen er altså bare, at du har interessen og gå på mod, kommer lige fra eller skal til at gå på en gymnasial uddannelse. Vi er ligeglade med dine karakterer, bare du er vild med kemi.

Vi glæder os til at møde jer!

Denne side er sidst opdateret d. 4. januar 2024 af KAW

Chemistry, the Cental Science

Næsten hver tidsperiode på jorden er navngivet efter et materiale, da opdagelsen af et nyt materiale bringer revolutionerende opfindelser med sig. I starten varmede man noget malm og fik en bronze legering ud, og på et tidspunkt varmede man noget malm sammen med trækul, og man fik jern ud af det.

Derfor er kemien nok den mest anvendelige videnskab og vil spille en endnu større rolle i fremtiden, hvor millioner af mennesker kommer til at stå og mangle rent drikkevand, og CO2 udslip truer vores atmosfære. Her skal nye, intelligente materialer udvikles, således vi kan løse morgendagens problemstillinger uden at skulle bruge 7x jordkloder for at dække vores behov.